biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

O projekcie

Witamy w Inkubatorze Innowacji Społecznych Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr utworzonym w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Fundacją Gospodarczą w Gdyni oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategorie konkursów

Mistrz

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez rzemieślników, środowiska rzemieślnicze oraz przedstawicieli pracodawców zatrudniających lub uczestniczących w kształceniu praktycznym uczniów szkół zawodowych.

Mentor

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zatrudniających absolwentów uczelni lub uczestniczących w kształceniu praktycznym studentów.

Uczeń

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez uczniów oraz środowiska uczniowskie, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, szkoły zawodowe lub środowiska pedagogiczne szkół zawodowych.

Student

Konkurs pomysłów na 8 grantów finansujących testowanie innowacji społecznych zgłaszanych przez studentów oraz środowiska studenckie, w tym absolwentów do 3 lat po zakończeniu uczelni oraz pracowników dydaktycznych i środowiska akademickie uczelni.

Aktualności

25

LIP

SIERPIEŃ - 4 - ostatnia telekonferencja w ramach proj. Czas na staż w kat. UCZEŃ

Szanowny Grantobiorco z kat. UCZEŃ!

Zapraszam do udziału w ostatniej, czwartej telekonferencji organizowanej w kategorii UCZEŃ w ramach proj. "CZAS NA STAŻ - granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy":

Temat: "Sieć wsparcia lokaln...

18

LIP

LIPIEC - 4 - ostatnia telekonferencja w ramach proj. Czas na staż w kat. STUDENT

 20.07.2018 r. (piątek) w godzinach 09:00-11:00 odbędzie się telekonferencja z udziałem Grant...