biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

Czekamy na Ciebie w 16 Studenckich Punktach Obsługi Innowatora S-POI przy akademickich biurach karier a także w 16 Rzemieślniczych Punktach Obsługi Innowatora R-POI przy izbach rzemieślniczych we wszystkich regionach kraju. Skonsultuj swój pomysł i wypełnij wniosek o grant.

Czas na staż

WYBIERZ SWÓJ REGION I KONKURS

Na stronie internetowej projektu wybierz 1 z 16 regionów a następnie 1 z 4 kategorii konkursu: Uczeń, Mistrz (dla szkół zawodowych) oraz Student, Mentor (dla uczelni). W każdym regionie czekają na Ciebie nasi doradcy innowacji.

SKORZYSTAJ ZE WPARCIA DORADCY INNOWACJI

Doradca Innowacji zaprosi Cię na event informacyjny, warsztat kreatywności lub indywidualne konsultacje. Możesz też skorzystać ze wsparcia zdalnego z wykorzystaniem Internetu lub telefonu nie wychodząc z domu czy z firmy.

WYPEŁNIJ WNIOSEK EWA

Swoje rozwiązanie opisz w Elektronicznym Wniosku Aplikacyjnym EWA i czekaj na wyniki oceny. Jeżeli pomyślnie przejdziesz pierwszy etap naboru zaprosimy Cię na tygodniową Akademię Innowatora, gdzie dopracujesz swój pomysł.

TESTUJ SWÓJ POMYSŁ ZA PIENIĄDZE Z GRANTU

Po przygotowaniu specyfikacji innowacji na Akademii Innowatora Twój pomysł zostanie oceniony ponownie, przy czym aż połowa wniosków po drugim etapie naboru otrzyma dofinansowanie w ramach grantu na testowanie innowacji.

Średnia wysokość grantu to 50 000 złotych a maksymalna to 100 000 złotych, co pozwoli Ci przetestować nowe rozwiązanie w okresie 6 miesięcy. Pierwsze testy ruszą w lipcu 2017 roku a ostatnie w styczniu 2018 roku. Zapewniamy wsparcie opiekunów przez cały test oraz proste zasady rozliczenia grantu. Nie interesują nas faktury i rachunki, lecz tylko i wyłącznie założone rezultaty testu.

TRANZYCJA

Przejście z edukacji do pracy to główny temat testowanych innowacji społecznych. Dlatego zgłaszając swój pomysł musisz powiązać go z problematyką edukacji lub rynku pracy oraz etapem zakończenia edukacji w szkole zawodowej lub uczelni. Problem może być rozwiązany z perspektywy ucznia, szkoły lub firmy i pracodawcy a najlepiej z udziałem wszystkich stron.

STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI

W ramach naszego grantu możesz przetestować nowe rozwiązania organizacji staży dla uczniów szkół zawodowych lub praktyk studenckich. Liczymy w tym przypadku na pomysły szkół, nauczycieli zawodu oraz uczniów i studentów.

NAUKA ZAWODU W MIEJSCU PRACY

Możesz też przetestować nowe formy zdobywania doświadczeń zawodowych poza systemem szkolnym w czasie wakacji lub w przerwach w nauce. Dlatego czekamy na pomysły absolwentów, pracodawców i organizacji pozarządowych.

DORADZTWO KARIERY

Sukces tranzycji zależy też od trafnego doradztwa kariery na etapie edukacji oraz w trakcie poszukiwania pierwszej pracy. Czekamy więc na pomysły i nowe narzędzia pracy dla szkolnych doradców zawodowych, HR oraz biur karier.

NAJLEPSZE POMYSŁY WDROŻONE W PRAKTYKĘ

Rezultaty wszystkich grantów poddane zostaną ocenie a najlepsze rozwiązania po wnikliwej ewaluacji przygotowane zostaną do wdrożenia w praktykę zudziałem instytucji edukacji i rynku pracy. Możesz być autorem ważnych zmian.

Witamy w Inkubatorze Innowacji Społecznych Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr utworzonym w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery,Fundacją Gospodarczą w Gdyni oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu edukacji do pracy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poszukujemy pomysłodawców, innowatorów, pasjonatów chcących rozwiązać w nieszablonowy sposób problemy młodzieży kończącej edukację i wchodzącej na rynek pracy. Tworzymy przyjazne warunki do opracowania i przetestowania najlepszych pomysłów w praktyce w ramach grantów na testowanie innowacji społecznych. Średnia wysokość grantu po jaki możesz dziś sięgnąć to 50 000 złotych. Uruchom wyobraźnię i zobacz, w jaki sposób taka kwota bezzwrotnej dotacji, wsparta naszym doradztwem i profesjonalną opieką innowatorów, może pomóc Ci sprawdzić w realnym życiu odważne pomysły na wymarzony staż zawody, praktyczną naukę zawodu, eksperyment edukacyjny testujący nowe metodyorganizacji nauki zawodu z udziałem pracodawców. Z nami możesz zrobić to wszystko, czego nie udało Ci się zrobić do tej pory, choć czujesz lub wiesz że byłoby to lepsze, niż oferuje Ci rzeczywistość. Jeżeli jesteś uczniem szkoły zawodowej lub studentem poszukującym nowych form zdobywania doświadczeń w zawodzie zgłoś się do nas wybierając na mapie region, w którym się uczysz a następnie odpowiednią kategorię konkursu. Jeżeli jesteś rzemieślnikiem lub pracodawcą zainteresowanym zatrudnieniem absolwentów oraz współpracą z uczelnią lub szkołą zawodową celem poprawy jakości kształcenia praktycznego wybierze region, w którym prowadzisz swoją działalności oraz kategorię konkursu dopasowaną do Twoich potrzeb i pomysłów. Jeżeli jesteś nauczycielem, pracownikiem akademickim, pedagogiem lub doradcą kariery zgłoś się do konkursu reprezentując swoją instytucję lub grupę nieformalną Twoich podopiecznych, uczniów lub współpracowników wybierając region,w którym działasz a następnie odpowiadającą Ci kategorię konkursu. W kilku prostych krokach zgłoś swój pomysł i zacznij z nami kreować swoją przyszłość. Dzięki Tobie przyszłość może być lepsza.

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok