biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

ul. Spółdzielcza 8

15 - 441 Białystok

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Biuro Zarządu w Krakowie

ul. Karmelicka 32

31-128 Kraków

Fundacja Gospodarcza

ul. Olimpijska 2

81-538 Gdynia

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Warszawska 6

15-001 Białystok

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok