biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 marca zamknięty został I etap naboru pomysłów na granty testujące innowacje społeczne we wszystkich kategoriach konkursu oraz we wszystkich 16 regionach. Łącznie do naszego Inkubatora Innowacji wpłynęły 104 wnioski, w tym w kategorii UCZEŃ – 16 wniosków, w kategorii MISTRZ – 17 wniosków, w kategorii STUDENT – 33 wnioski oraz w kategorii MENTOR – 38 wniosków. Wszystkie wnioski zostały przekazane do Kapituły Innowacji do oceny. Zgodnie z regulaminem konkursu lista 64 wniosków rekomendowanych do II etapu naboru zostanie opublikowana do końca kwietnia 2017 roku. Termin rozstrzygnięcia I etapu naboru uwzględnia plan realizacji Akademii Innowatora w maju 2017 roku oraz rozstrzygnięcie II etapu naboru i podpisanie grantów na innowacje do końca czerwca 2017 roku. Inkubator Innowacji poinformuje bezpośrednio każdego pomysłodawcę o wynikach oceny droga mailową.

REJESTRACJA

LOGOWANIE

Kontakt

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8
15 - 441 Białystok


tel. (085) 653 77 00
fax. (085) 732 95 05
fundacja@bfkk.pl

Formularz

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok