biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

Dokumenty

 • PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY - publikacja MISTRZ PDF
 • PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY - publikacja MENTOR PDF
 • PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY - publikacja UCZEŃ PDF
 • PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY - publikacja STUDENT PDF
 • Konferencja - lista obecności PDF
 • Seminarium wdrożeniowe - potwierdzeniePDF
 • Szkolenie wdrożeniowe - lista obecności PDF

Zmiany od 2 sierpnia 2018 dot. formularzy uczestników - Omnibus regulation

 • Pismo w spr. Omnibusa i wskaźników PDF
 • RODO - karta zgłoszeniowa i oświadczenie uczestnika projektu grantowego PDF
 • RODO niepelnoletni - karta zgłoszeniowa i oświadczenie uczestnika projektu grantowego PDF

RODO - dokumenty obowiązujące od 25 maja 2018

 • Przewodnik RODO dla Wnioskodawców i Bneficjentów PDF
 • RODO KARTA ZGŁOSZENIOWA i oświadczenie PDF
 • RODO niepełnoletni - KARTA ZGŁOSZ. i oświadczenie PDF
 • RODO klauzula inrmacyjna PDF
 • RODO załącznik nr 9PDF
 • PRZYKŁADOWY WZÓR - ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych PDF

Regulaminy konkursów

 • Regulamin konkursu UCZEŃ PDF
 • Regulamin konkursu STUDENT PDF
 • Załącznik 1 PDF
 • Załącznik 3 PDF
 • Załącznik 5 PDF
 • Załącznik 11 PDF
 • Załącznik 13 PDF
 • Szczegółowy regulamin konkursu UCZEŃ PDF
 • Szczegółowy regulamin konkursu STUDENT PDF
 • Wzór umowy o powierzenie grantuPDF
 • Załącznik 21 Personel grantuPDF
 • Załącznik 22 Wzór umowy z personelem grantuPDF
 • Załącznik 24 Raport z wizyty monitorującej grantPDF
 • Załącznik 25 Ewaluacja wewnętrzna grantuPDF
 • Załącznik 26 Regulamin konkursuPDF
 • Regulamin konkursu MISTRZ PDF
 • Regulamin konkursu MENTOR PDF
 • Załącznik 2 PDF
 • Załącznik 4 PDF
 • Załącznik 6 PDF
 • Załącznik 12 PDF
 • Szczegółowy regulamin konkursu MISTRZ PDF
 • Szczegółowy regulamin konkursu MENTOR PDF
 • Regulamin prac Kapituły InnowacjiPDF

Ulotki informacyjne

 • Ulotka OGÓLNA PDF
 • Ulotka UCZEŃ PDF
 • Ulotka STUDENT PDF
 • Ulotka KROKI PDF
 • Ulotka MISTRZ PDF
 • Ulotka MENTOR PDF

Dla doradców innowacji

 • Lista obecności UCZEŃ PDF
 • Lista obecności STUDENT PDF
 • Lista obecności warsztat UCZEŃ STUDENT PDF
 • Lista obecności MISTRZ PDF
 • Lista obecności MENTOR PDF
 • Rejonizacja PDF

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok