biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00

Aktualności

24

KWI

26.04.2018 r. (czwartek) w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się telekonferencja z udziałem Grantobiorców w kategorii MISTRZ.

Temat: "Sieć wsparcia lokalnego"

 

Do udziału w telekonferencji zaprozono:

- Pana Jerzego Fiedoruka

- Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

 

 

 

 

26

MAR

23.03.2018 r w godz. 12:00-14:00 - telekonferencja z udziałem Grantobiorców z kategorii MENTOR

Temat: "Sieć wsparcia lokalnego"

 

28.03.2018 r w godz. 14:00-16:00 - telekonferencja z udziałem Grantobiorców z kategorii UCZEŃ

Temat: "Odbiorcy innowacji"

 

09

MAR

W ramach projektu „Czas na staż” 4  Zdalnych Opiekunów Testu (Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Krakowie, Fundacja Gospodarcza w Gdyni oraz Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr)  wspiera Grantobiorców na etapie realizacji umowy o powierzenie grantu poprzez:

1) WSPARCIE MERYTORYCZNE

2) Prowadzwenie e - FORA TEMATYCZNEGO na PIE

3) WIZYTY STUDYJNE

 

Dodatkowo odbywają się comiesięczne, KWARTALNE TELEKONFERENCJE oraz EWALUACJE WEWNĘTRZNE, których celem jest wybór najlepszych rozwiązań do wdrożeń, a także opracowanie trafnych i użytecznych rekomendacji wdrożeniowych dla przyszłych użytkowników innowacyjnych rozwiązań.

Harmonogram zrealizowanych telekonferencji:

- wrzesień 2017 r. - * kategoria mentor (I)

- październik 2017 r. - * kategoria mistrz (I)

- listopad 2017 r. - * kategoria student (I)

- grudzień 2017 r. - * kategoria uczeń (I) oraz * kategoria mentor (II)

- styczeń 2018 r. - * kategoria mistrz (II)

- luty  2018 r. * kategoria student (II)

26

LUT

28.02.2018 r w godz. 9:00-11:00 odbędzie się telekonferencja z udziałem Grantobiorców z kategorii STUDENT

Temat: "Odbiorcy innowacji"

Dodatkowo istnieje możliwość dialogu na temat wcześniejszej telekonferencji, a mianowicie "Dokumentacja grantowa"

 

 

23

STY

Uprzejmie informujemy, iż w styczniu 2018 roku planowane jest zakończenie procedury podpisywania umów o powierzenie grantu.

 

Formy wsparcia grantobiorców na etapie realizacji umowy o powierzenie grantu:

1) WSPARCIE MERYTORYCZNE grantów przez ZDALNYCH OPIEKUNÓW TESTU

WRZESIEŃ 2017 – SIERPIEŃ 2018 – przez cały okres realizacji grantu

 

2) KWARTALNE TELEKONFERENCJE dla Grantobiorców realizowane przez ZDALNYCH OPIEKUNÓW TESTU

WRZESIEŃ 2017 – SIERPIEŃ 2018 – fora moderowane przez cały okres testowania

- wrzesień 2017 r. - * kategoria mentor

- październik 2017 r. - * kategoria mistrz

- listopad 2017 r. - * kategoria student

- grudzień 2017 r. - * kategoria uczeń oraz * kategoria mentor

- styczeń 2018 r. - * kategoria mistrz

Harmonogram telekonferencji zaplanowanych od lutego 2018 r.  zostanie przedstawiony w późniejszym czasie.

 

3) e - FORA TEMATYCZNE na PIE dla Grantobiorców

PAŹDZIERNIK 2017 – SIERPIEŃ 2018 – fora moderowane przez cały okres testowania dla każdej kategorii

 

4) WIZYTY STUDYJNE grantów realizowane przez ZDALNYCH OPIEKUNÓW TESTU

jedna wizyta w trakcie realizacji grantu (pomiędzy 2 a 4 miesiącem testu)

 

‹ First345

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok