biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
09 MAR 2018

Projekt grantowy pt. ?Czas na staż ? granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy"

W ramach projektu „Czas na staż” 4  Zdalnych Opiekunów Testu (Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Krakowie, Fundacja Gospodarcza w Gdyni oraz Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr)  wspiera Grantobiorców na etapie realizacji umowy o powierzenie grantu poprzez:

1) WSPARCIE MERYTORYCZNE

2) Prowadzwenie e - FORA TEMATYCZNEGO na PIE

3) WIZYTY STUDYJNE

 

Dodatkowo odbywają się comiesięczne, KWARTALNE TELEKONFERENCJE oraz EWALUACJE WEWNĘTRZNE, których celem jest wybór najlepszych rozwiązań do wdrożeń, a także opracowanie trafnych i użytecznych rekomendacji wdrożeniowych dla przyszłych użytkowników innowacyjnych rozwiązań.

Harmonogram zrealizowanych telekonferencji:

- wrzesień 2017 r. - * kategoria mentor (I)

- październik 2017 r. - * kategoria mistrz (I)

- listopad 2017 r. - * kategoria student (I)

- grudzień 2017 r. - * kategoria uczeń (I) oraz * kategoria mentor (II)

- styczeń 2018 r. - * kategoria mistrz (II)

- luty  2018 r. * kategoria student (II)

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok