biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
24 KWI 2018

KWIECIEŃ - telekonferencja w kategorii mistrz

26.04.2018 r. (czwartek) w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się telekonferencja z udziałem Grantobiorców w kategorii MISTRZ.

Temat: "Sieć wsparcia lokalnego"

 

Do udziału w telekonferencji zaprozono:

- Pana Jerzego Fiedoruka

- Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

 

 

 

 

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok