biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
23 MAJ 2018

MAJ - telekonferencja w kategorii STUDENT

30.05.2018 r. (środa) w godzinach 09:00-11:00 odbędzie się 3 telekonferencja z udziałem Grantobiorców w kategorii STUDENT.

Temat: "Sieć wsparcia lokalnego"

 

Do udziału w telekonferencji zaprozono:

1) Panią Beatę Grudzińską

2) Pana Krzysztofa Kaszubę

3) Wyższą Szkołę Ubezpieczeń w Krakowie

4) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

5) Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

 

 

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok