biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
31 SIE 2018

Zakończenie testowania innowacji społecznych realizowanych w ramach proj. Czas na staż

Sierpień 2018 r to intensywny miesiąc, w trakcie którego zakończono realizację 10 innowacji społecznych, co stanowi ponad 30% wszystkich grantów. W trakcie ostatnich dni zorganizowano FGI, IDI oraz wywiady CATI, które m.in. w najbliższym czasie posłużą członkom KI dokonaniu oceny 32 grantów, a następnie wyłonieniu 12 spośród nich do opracowania podręczników, w tym 4 do wdrożeń. Upowszechnianie innowacji społecznych, które planowane jest do czerwca 2019 r.  przybierze postać konferencji zorganizowanych w 16 województwach z udziałem przedstawicieli urzędów, uczelni wyższych, biur karier, studentów, wykładowców, pracodawców itp. Działanie to będzie szansą dla Grantobiorców na zaprezentowanie własnych, przetestowanych pomysłów oraz opowiedzenie w jaki sposób ułatwiają one przejście z edukacji do pracy. Osobom/instytucjom zainteresowanym wdrażaniem tego typu projektów umożliwiony będzie udział w szkoleniu prowadzonym w atrakcyjnej i aktywnej formie warsztatowej. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy wspólnie wypracują metody i rozwiązania umożliwiające zastosowanie wybranych innowacji w praktyce. Na zakończenie odbędzie się krótkie spotkanie wdrożeniowe.

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok