biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
18 PAŹ 2018

promocja innowacji społecznej INTERmetnoring STUDENT - UCZEŃ

Innowator społeczny, Pan Krzysztof Kaszuba przekazał Inkubatorowi informacje dot. propocji zakończonego z dniem 31.08.2018 r. projektu INTERmetnoring STUDENT - UCZEŃ

1. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat w Dębicy zorganizował 26 września 2018 r. w siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy, ul. Kościuszki 8, konferencję dla Przedsiębiorców i Pracodawców oraz młodzieży szkół średnich z terenu Powiatu Dębickiego. partnerami konferencji był Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Dyrekcja BGK w Rzeszowie, w którym były realizowane warsztaty IM-3D dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, poprosiła grantobiorcę innowacji społecznej "Intermentoring Student - Uczeń" (PDF: 236) o zaprezentowanie modelu IM-3dD na konferencji.  Model IM-3D oraz wnioski z jego realizacji zostały przedstawione na konferencji przez uczestniczkę projektu IM-3D.

2. 27 września 2018 r. zarząd firmy Karpat-Bud Sp. z o.o. zaprosił grantobiorcę projektu "IM-3D" na spotkanie podsumowujące 3-miesięczną praktykę 15 studentów kierunku budownictwo Politechniki Rzeszowskiej w przedsiębiorstwie. Praktyka tej grupy studentów w firmie Karpat-Bud była efektem odbytych w tej firmie 19 czerwca 2018 r. warsztatów stażowych IM-3D dla studentów Politechniki Rzeszowskiej uczestniczących w projekcie IM-3D.

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok