biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
30 CZE 2019

4 podręczniki wdrożeniowe (kategorie: mistrz, uczeń, mentor, student)

Zakończyliśmy realizację projektu. Wybraliśmy innowacje do dalszego upowszechniania i wdrożeń. W podręcznikach wdrożeniowych dla poszczególnych kategorii Inkubatora dostępnych w zakładce "DOKUMENTY" pomysły te wyróżniliśmy jako "TOPinnowacje" oraz "Rekomendacje". Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za współpracę. Osoby oraz instytucje zainteresowane zastosowaniem w praktyce tych rozwiązań prosimy o kontakt z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok