biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
30 CZE 2019

4 podręczniki wdrożeniowe (kategorie: mistrz, uczeń, mentor, student)

Wybraliśmy granty do dalszego upowszechniania i wdrożeń. W załączonych podręcznikach granty te wskazano jako TOPinnowacje oraz Rekomendacje. Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za współpracę.

Osoby oraz instytucje zainteresowane zastosowaniem opisanych w praktyce opisanych rozwiązań prosimy o kontakt z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. Zapraszamy do dalszej współpracy.

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok