Czym są umiejętności społeczne?

Bardzo ważne jest, aby pomóc dzieciom rozwijać umiejętności społeczne. Ludzie są z natury istotami społecznymi i rozwijamy tę cechę przez całe życie, co jest bezwzględnie konieczne dla zdrowego współżycia z ludźmi.

Wszyscy rodzice chcą, aby ich dzieci miały satysfakcjonujące relacje, a w tym celu musimy trenować umiejętności społeczne dzieci od niemowlęctwa. Istnieje wiele działań mających na celu rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, dzięki czemu uczą się one poprzez obserwację, bezpośrednie interakcje z otoczeniem, nauczanie lub doświadczenia innych osób.

Czym są umiejętności społeczne?

Umiejętności społeczne to posiadane przez nas predyspozycje lub zdolności do stosowania określonych strategii zachowania, które są wyuczone poprzez obserwację, naśladowanie i pomagają nam w rozwiązywaniu wielu różnych sytuacji.

Umiejętności te są związane z naszą zdolnością do wyrażania siebie werbalnie lub niewerbalnie. Na przykład język, kultura, normy zachowania, są niezbędnymi elementami w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i zdolności do odnoszenia się do innych w społeczności. Rozwijając umiejętności społeczne naszych dzieci od najmłodszych lat, będą one miały lepsze zasoby do rozwoju praktycznie we wszystkich dziedzinach swojego życia, takich jak obszary edukacyjne, emocjonalne i zawodowe.

Przykłady umiejętności społecznych, które można wykształcić u dzieci

Asertywność

Trening asertywności daje dzieciom umiejętność asertywnego komunikowania się bez obaw o ewentualne negatywne reakcje, które to generuje. Wzmocnienie asertywności u dzieci nie osiąga się szybko, ale jest to możliwe z pomocą rodziców i nauczycieli. W zrozumieniu i nauce tych umiejętności pomoże Ci portal rodzinny parent.pl

Kontrola złości

Bardzo ważna jest umiejętność kontrolowania złości, aby mieć stabilne i trwałe relacje społeczne. Złość to uczucie, które może powodować podejmowanie działań, które są dla nas szkodliwe. Aby regulować złość, musimy wiedzieć, jak działa emocjonalna samoświadomość, możemy też wykonywać ćwiczenia inteligencji emocjonalnej, które są idealne do trenowania tej umiejętności społecznej.

 

 

Przeczytaj również