Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci w klasie

Jednym z najczęstszych problemów, jakie można zaobserwować u dzieci i młodzieży, jest niewłaściwe zachowanie na zajęciach.

Niektóre badania wskazują, że w ciągu ostatnich dwóch dekad wzrosło niewłaściwe zachowanie dzieci i młodzieży w klasie, nieposłuszeństwo i inne zachowania zakłócające spokój. Wielu rodziców skarży się na to, że ich dzieci są nieposłuszne i na ogół obwiniają szkołę o to złe zachowanie.

Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci w klasie

Niektóre z przyczyn niewłaściwego zachowania dzieci w klasie pochodzą z kopiowania negatywnych modeli zachowań w rodzinie. Mogą one również wynikać z najbliższego otoczenia, takiego jak społeczność, rówieśnicy, a w skrajnych przypadkach nawet nauczyciele.

Przyczyny złego zachowania dzieci mogą być bardzo różne i mogą wynikać z braku uwagi i uczuć, agresji słownej lub przemocy fizycznej. Należy również wziąć pod uwagę, że dzieci z niską samooceną zawsze chcą zwrócić na siebie uwagę, a ponieważ nie wiedzą, jak to zrobić w odpowiedni sposób, robią to poprzez niezdyscyplinowanie, nieporządek czy złe zachowanie w klasie.

Inną przyczyną niewłaściwego zachowania w klasie są źle egzekwowane „granice” w domu. Gdy dziecko jest przyzwyczajone do robienia tego, co chce, nie będzie umiało rozpoznać granic i zasad postępowania w szkole, a nawet nie będzie respektowało poleceń swoich nauczycieli.

Inną przyczyną złego zachowania w klasie jest nadpobudliwość lub problemy z koncentracją uwagi, które powinny być ocenione przez specjalistę. Odsyłamy na stronę  naszagazeta.pl, jeśli chcesz poznać specjalistyczne informacje o psychice.

Strategie radzenia sobie z niewłaściwym zachowaniem w klasie

Nie wszystkie dzieci zachowują się w szkole wzorowo, dlatego rodzice i wychowawcy muszą stosować najlepsze kryteria, aby ustalić, jakie mogą być przyczyny złego zachowania w szkole i jak je korygować. Niektóre z tych taktyk promujących przyjazne środowisko w klasie są następujące:

  • Unikanie gróźb
  • Zachowanie dobrego stosunku do uczniów.
  • Pomoc uczniom w rozwijaniu samoakceptacji.
  • Wyznaczanie celów, które motywują i są interesujące dla uczniów.
  • Poznanie uczniów i dowiedzenie się, jakie są przyczyny złego zachowania w klasie.
  • Zmienianie dynamiki zajęć tak często, jak to możliwe, aby uniknąć znudzenia i demotywacji uczniów.
  • Przewidywanie możliwych scenariuszy utraty kontroli nad dyscypliną w klasie, aby mieć wcześniej opracowane strategie awaryjne do szybkiego rozwiązania.